Andersen, H.C.

Andersen, H.C.

160 results foundANDERSEN, H.C.

Historier. (1.-) 2. Samling.

K., 1852-53.

DKK 6.000,00

ANDERSEN, H.C.

Historier. Med 55 Illustration..

K., 1855.

DKK 900,00

ANDERSEN, H.C.

Tre nye Eventyr og Historier. ..

K., 1870.

DKK 1.000,00

ANDERSEN, H.C.

Spelmannen från Svendborg. Rom..

Sthlm., 1838 - 39.

DKK 1.400,00

ANDERSEN, H.C.

Spelmannen från Svendborg. Rom..

Sthlm., 1838 - 39.

DKK 1.250,00

ANDERSEN, H.C.

De to Baronesser. Roman i tre ..

K., 1849.

DKK 3.000,00

ANDERSEN, H.C.

En Digters Bazar.

K., 1842.

DKK 3.000,00

ANDERSEN, H.C.

En Skalds Lustvandring i Tyskl..

Norrköping, 1843.

DKK 1.500,00

ANDERSEN, H.C.

De två Baronessorna, Roman. Öf..

Sthlm., (1849).

DKK 800,00

ANDERSEN, H.C.

Historier. Med 55 Illustration..

K., 1855.

DKK 1.500,00

ANDERSEN, H.C.

Eventyr og Historier. Med Illu..

K., 1862 - 63.

DKK 1.900,00

ANDERSEN, H.C.

Hyldemoer. Phantasiespil i een..

K., 1851.

DKK 750,00

ANDERSEN, H.C.

Kjendte og glemte Digte(1823-1..

K., 1867.

DKK 500,00

ANDERSEN, H.C.

Tre nye Eventyr.

K., 1870.

DKK 750,00

ANDERSEN, H.C.

Dryaden. Et Eventyr fra Udstil..

K., 1868.

DKK 800,00

ANDERSEN, H.C.

I Sverrig.
DKK 1.500,00

ANDERSEN, H.C.

Nye Eventyr. Første Bind (af 2..

Kbh., 1844 - 45.

DKK 8.000,00

ANDERSEN, H.C.

Kjærlighed paa Nicolai Taarn e..

Kbh., 1829.

DKK 2.200,00