Scandinavian History

Scandinavian History

742 results foundTETENS, PETER.

Kraft=Extract af Lovtale over ..

Kjøbenhavn, G.F. Christensen, 1819.

DKK 250,00

THE COPENHAGEN TRANSFER, EXCHANGE, AND LOANS BANK -

Forordning angaaende den udi k..

Kjøbenhavn, Høpffner, 1737

DKK 4.800,00

THE DANO-SWEDISH WAR OF 1808-09 -

COLLECTION OF ANNOUNCEMENTS FR..

Copenhagen, 1808 - 1813.

DKK 2.800,00

THESTRUP, C.

Danmarks og Norges Krigs=Armat..

Kiøbenhavn, Thomas Larsen Borup, 1756.

DKK 2.000,00

THISET, (A.).

Danske Adelige Brevkister. Reg..

Kbhvn., 1897.

DKK 300,00

THISET, A. og HENRY PETERSEN.

Danske Adelige Sigiller fra De..

København, Reitzel, 1897-1905.

DKK 4.500,00

THOMSEN, BIRGIT NÜCHEL.

Industrielle foretagere på Tub..

Kbhvn., 1980.

DKK 200,00

THORKELIN, GRIMUS JOHANNIS (EDT.).

Diplomatarium Arna-Magnaeanum,..

Havniae et Lipsiae, S. Gyldendal, 1786.

DKK 10.000,00

THORSØE, ALEX.

Kong Frederik den Syvendes Reg..

Kbh., 1884-1889.

DKK 850,00

THORSØE, ALEX.

Den danske Stats Historie fra..

Kbhvn., 1879.

DKK 350,00

THURAH, LAURIDS de.

Hafnia Hodierna, Eller udførli..

København, 1748.

DKK 15.000,00

THAARUP, FREDERIK.

Veiledning til det Danske Mona..

Kiöbenhavn, 1794.

DKK 1.500,00

THAARUP, FREDERIK.

Fædrenelandske Nekrolog eller ..

Kbhvn., 1835-44.

DKK 650,00

THAARUP, FREDERIK.

Udførlig Vejledning til det Da..

K., 1812-19.

DKK 2.500,00

TIDLIGE SORØ-TRYK - BORDING, LAURIDS & RASMUS JOHANNES BROCHMAND.

De utraque Historia recte lege..

Sorø, Petri Jansonii Morsingi, 1652. + Sorø, Petri Jansonii (Morsing) Acad. Typograp., (1654).

DKK 2.000,00

TOLDBERG, HELGE (UDG.) .

Den danske Rimkrønike 1-3. I. ..

Kbhvn., 1958-61.

DKK 300,00

TORFFAEUM, THORMODUM (THORMOD TORFÆUS).

Universi septentrionis antiqvi..

Hafniae (København), Melchior Lieben, 1705 & 1707.

DKK 4.500,00

TRANKEBAR OG BENGALEN - CHRISTIAN VII.

Forordning om den Ostindiske H..

Kiøbenhavn, Høpffner, (1777).

DKK 3.500,00