CAMPE, JOACHIM HEINRICH (UDG.).

Revisions=Værk, det hele Skole= og Opdragelsesvæsen, betreffende. Udarbeidet ved et Selskab af praktiske Opdragere i Tydskland, og oversat til det Danske Publikums Brug. 1.-5. Deel (= 1.-14. Afhandling). 5 Bd.

Kiøbenhavn, Holms Forlag, 1789-1800. Indbundet i 5 samtidige hldrbd. Med rig rygforgyldning. Titel-og tomefelter i skind. 2 titelfelter med lidt tab. Lidt skindtab på første bind ved øverste kapitæl. Permernes overtrækspapir på nogle bind med rifter og på et bind med lidt tab. Ialt ca. 2800 pp.


Den yderst sjældne første danske udgave af Campe's "Allgemeine Revision des gesammten Schul- und Erziehungswesens von einer Gesellschaft praktischer Erzieher", 1785 - Oplysningstidens pædagogiske hovedværk, hvor hovedmændene for den "filantropistiske skole" fremkom med deres hovedværker. - Der udkom yderligere i 1805 et tillæg, indeholdende 15. og 16. afhandling. - Bibl. Danica I,1003.

Order-nr.: 55194


DKK 4.500,00