WINSTRUP, PEDER PEDERSEN. - INDVIELSEN AF LUNDS UNIVERSITET 1668.

Oratio Synodica de Academiis in genere, & præcipue de nova Gothorum Academia Carolina ac Londoniensi in Ducatu Scaniae. Conscripta, & 26. Maj. Anno 1668 memoriter recitata...

Londini Scanorum, (Lund), Anno eodem, mense Junio (Winstrups Tryckeri, 1668).

4to. Ubeskåret i et senere marmoreret papbd. med Skindtitel på ryg. Øverste kapitæl lidt slidt. (43) pp. Gennemgående med skjolder i marginer (jordslået) og nogen bruning af siderne samt nogle reparationer i kanter. Øverste højre hjørne af titelbladet repareret med tab af 4 bogstaver i "Synodica", som er tilskrevet. Sidste blad med tab af nogle bogstaver i ydre margin, som er forøget med papir. Nogle kantreparationer.


Winstrup store tale ved indvielsen af Lunds Universitet i 1668. Winstrup var en af dem som stod bag grundlæggelsen af Lund universitet og det var ham som fik overbevist Karl X Gustavs efterfølger, den nye konge Karl XI, om det formålstjenlige i at oprette det nye universitet i Lund; det var derfor også ham, som holdt den store tale ved indvielsen. Winstrup havde eget trykkeri, hvorfor også talen er trykt her (i Lund).
Peder Pedersen Winstrup (1605-1679) var biskop i Lund 1638-79. Han var unik på den måde at han virkede under to danske konger og to svenske. Winstrup var dansk, men viste ingen større bitterhed over at Skåne i 1658 kom under den svenske krone. Han var straks parat til at samarbejde med sin nye herre. Det betalte sig. Da Karl X Gustav den 5. mars 1658 gik i land i Helsingborg og for første gang betrådte sit nyerobrede land, blev han modtaget på kajen af Winstrup og en delegation af stiftets præster i fuldt ornat.

Collijn, Sveriges Bibliografi 1600-talet, p. 1020.

Order-nr.: 45683


DKK 4.500,00