ANONYM. - SPÅDOMSBOG.

Lykke-Hiul, hvorudi Mands- og Qvindes-Personer, saavel givte Folk, som unge Karle, Jomfruer og Piger, paa deres Spørgsmaal, som de gjerne vilde vide, ved ringe Tærningekast, sandfærdige og visse Svar kan erlange.

Haderslev, H. Lucander 1776. Men Kiøbenhavn, Schultziske Officin, 1890. Lille tvær-8vo. Orig. bogtrykte omslag med træskåren ramme. Ubeskåret. Træskåren frontispiece. 14 sider med 28 forskellige figurer af lykkehjul i træsnit. (4),(44) pp. tekst. På bagsiden af frontispiecen med teksten "Spaamands=Bog" i en træskåren ramme.


Bogen er en faksimile af "Sandfærdige og lystige Lykke-Hiul, hvorudi Mands- og Qvindes-Personer, saavel givte Folk, som unge Karle, Jomfruer og Piger, paa deres Spørgsmaal, som de gjerne vilde vide, ved ringe Tærningekast, sandfærdige og visse Svar kan erlange" fra 1776. Årstallet 1776 forefindes på titelbladet, men er trykt over. og 1890 indsat. - Bibl. Danica I, 948 (tidligere udgaver).

Order-nr.: 44166


DKK 650,00