ENGELSTOFT, LL. & E.C. WERLAUFF.

Udsigt over Kiöbenhavns Universitets-Bygnings - Historie, fra Universitets Stiftelse indtil 1836. Undbydelses-Skrift til Festen den 13de October 1836...(samt) Bidrag til det Kïobenhavnske Universitets Historie, i Tidsrummet fra dets Stiftelse til Reformationens Indförelse. Indbydelseskrift til det det Kiöbenhavnske Universitets Rformations Jubelfest de 31te October 1836. Forfattet af E.C. Werlauff.

Kjöbenhavn, Schultz, (1836). Folio. Senere hshirtbd. med rygtitel i skind. (4),82 pp. samt 3 kobberstukne planchef - (2),22 pp. Fugtskjold i nederste indre hjøre på en del blade. Papiret noget gulnet og spredte brunpletter.

Order-nr.: 38460


DKK 1.000,00