OLAFSEN (OLAFSSON), EGGERT og BJARNE POVELSEN.

Reise igiennem Island. Foranstaltet af Videnskabernes Sælskab i Kiøbenhavn, og beskreven af forbemeldte Eggert Olafsen, med dertil hørende Kobberstøkker og et nyt forfærdiget Kart over island. Første Deel (af 2).

Sorøe, Jonas Lindgrens Enke, 1772.

4to. Samtidigt hellæderbind. Ophøjede bind på ryggen. Rig rygforgyldning. Forgyldt titeletiket på ryg. Kapitæler slidte. lettere kantslid. (12),618 pp. De første ca. 50 blade med en gl. fugtskade i ydre margin, delvist reparerede. Ellers ren og på skrivepapir. Med det store kobberstukne foldekort (Nyt Carte over Island, ved Erichsen og Schönning, 1771), 42 kobberstukne plancher (= planche I-IX, XII-XLIII + XXX bis). Kortet med en mindre rift (uden tab) og reparert på bagsiden.


Originaltrykket af den monumentale Islands-beskrivelse, men uden bind II. I det tilbudte første bind forefindes langst størstedelen af værkets 51 plancher. Bindet omfatter Sønder-Island og Vester-Island.

Fiske I,439 - Klose, 598.

Order-nr.: 56971


DKK 12.500,00