(HOLM, S.E.). S. E.H. - FØRSTE DANSKE VERDENSATLAS.

Samling af 50 Smaae Landkort i Træsnit (til Brug for Skolerne paa Landet).

U. sted, 1837. Lille 4to. Foreligger i original tilstand med originalt, farvet omslagspapir og rygsyet. Med 50 kort, trykt i træsnit og konturkoloreret.


Selv om atlasset er fremstillet til skolebrug, er det det første dansk producerede verdensatlas overhovedet. Holms kortudgivelser startede allerede i 1818 og efterhånden som fremstillingen skred frem og blev afsluttet, blev det, som her, udgivet med ovenstående titelblad. - Bibl.Dan.II:391.

Order-nr.: 54249


DKK 10.000,00