ISLAND OG LAPMARKERNE

ANDERSON, JOHANN.

Efterretninger om Island, Grønland og Sraat Davis Til Videnskabernes og Handelens sande Nytte...Hvortil er videre føyet en tilforladelig beskrivelse over Lapmarken.

Kbhvn., Chr.Rothe, 1748.

Samt. helldrbd. Rig rygforgyldning, som dog er delvist bortslidt. Kobberst.frontisp., (36), 574 pp. Kobberst.titelvign., foldekort og 4 kobberst. plancher, nogle plancher rep. i kanter og foldning. Titelblad rep.i højre margin.


Første danske udgave hvori der som et slags tillæg er medtrykt Peder Högströms "Beskrivelse over de under Sverriges Krone liggende Lapmarker...K., 1748."
- Denne oversættelse af Andersons værk er af Barthold J. Lodde og indeholder tilføjelser om Island samt et Appendix: "Tilgift som videre Efterretning og Notice om Island" pp. 297-356.

Fiske p.10.

Order-nr.: 6620


DKK 12.500,00