(HIMMERICH, HANS).

Compendium Philosophicum Eller Et kort begreb af Philosophien, Forestillende, saavel i een liden prospect dend Store saavel som dend Liden Verden.... deres første principia.... eller mennisket, dets Forunderlige Skabning, Sygdom og Tilfælde, samt dend naturlig Aarsag dertil. Kortelig og til egen Bruug sammenskrevet og forfattet, af H*** H*******.

(København, u. trykker, 1726). 4to. Orig. marmoreret omslag. (14),26 pp. Nederste højre hjørne af titelbladet bortklipper, intet tab af tekst.


Originaltrykket. Tidligt dansk forsøg i en sammenfattende naturfilosofi hvis egentlige kerne er alkymistisk. - Bibl. Dan. I:895.
"Hans Himmerich, 1681-1735, politimester. Født i Ålborg, død på Halkær ved Nibe."

Order-nr.: 50649


DKK 1.200,00