SCHIØDTE, J.C. og H.J. HANSEN.

Zoologia Danica. Afbildninger af Danske Dyr med Populær Text. Paabegyndte af J.C. Schiødte. Bd. 1-4:1 (det udkomne i 12 dele).

København, H.H. Thiele,1878-1907.

Folio. Indbundet i 3 samtidige hldrbd. med ophøjede bind på rygge. Rygforgyldning. Rygge med ganske lette brugsspor. IV,306,V;II,360,XX;(2),105,30,IV,131,IX,30,II pp. samt 72 kobberstukne tavler (alle), heraf enkelte håndkolorerede. De sidste 9 plancher i første bind med en svag skjold, ellers ren og frisk.


Originaltrykket. Det stort anlagte værk blev aldrig afsluttet, men måtte opgives undervejs. Det lykkedes at afslutte afsnittene om Pattedyr, Fisk og Mosdyr, mens Snylteorme, Pighuder og Spindeldyr er uafsluttede.

Order-nr.: 48836


DKK 5.000,00