AALBORG, NIELS MIKKELSEN.

Medicin Eller Læge-Boog, deelt vdi Fem smaa Bøger.... I. Bog Om Menniskens Sundhed... II. Om atskillige Siuger at Curere... III. Om nogle synderlige Vrters Krafter... IV. Om den Lægedom som huert Menniske altid haffuer hos sig selff... V. Om Spæde Børns Siuger. Med fliid Samlet oc sammenskreffuet aff Niels Michelsen Aalb. Sognepræst til... Sogn Bremerholm... Nu anden Gang forbedret oc tryckt.

(København), Tyge Nielsen), 1640. Lille 8vo. Samtidigt helpergamentsbd. Bindet med brugsspor. (24),323,(13) pp. Forsatse fornyet. Lettere brugsspor


Komplet eksemplar af en af de tidligste dansk/norske lægebøger. De fleste overlevende eksemplarer er dels ukomplette, dels meget slidte. Eksemplaret er tryk A af udgaven, idet de tre første dele alle har træskårne våben på titlernes bagside (Urne). Den er et nøjagtigt optryk af udgaven fra 1638. En af delene har trykåret 1638. Tyge Nielsøn flyttede 1643 til Norge, og blev herved Norges første bogtrykker. - Thesaurus 741.

Order-nr.: 57327


DKK 9.500,00