ANDERSEN, H.C. m.fl. - HEIBERG, J.L. (red.).

Kjøbenhavns flyvende Post.

1827, 1828, 1830. (1827: No. 1 - 105, 1828: No. 1 - 102 (af 104) + extrablad (til No. 84), 1830: No. 1 - 157) (364 af 366 numre, som er alt, der udkom før 1834, dog uden de to supplementblade fra 1831, som ikke nævnes i Erslew) 2 x 4to + 1 folio. Indb. i tre uensartede samt. hldrbd. To pæne hldrbd. m. rygforgyldn., indvendig usædvanligt rene og pæne m. kun få plettede og reparerede blade. Et slidt hldrbd., indvendig brunplettet (1830).


Uden Interimsbladene, der først blev udgivet mellem 1834 og 1837.
I det foreliggende sæt findes originaltryk af stort set alle den danske guldalders litterære frontfigurer, således adskillige af H.C. Andersen og af redaktøren selv, men også særdeles sjældne førstetryk såsom Poul Martin Møllers "En Moder med sit Barn, paa en Bænk i Rosenborg=Have" og sangen for Professor Hansteen.
Tidlige originale H.C. Andersen-tryk er ganske sjældne, i Kjøbenhavns flyvende Post for disse år findes ikke mindre end 18: BFN 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 77, 80, 81, 88, 92, 96, 97, 98, 104, 105.

Order-nr.: 28190


DKK 7.500,00