BAGGE, O.O.

Fabler for Börn. 1.-3. Hefte. (af 6)

Kjøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1831-(33). Lille 8vo og lille 4to. Tekst i senere marmoreret papbd. Plancherne, ialt 33 kobberstukne, er ubeskårede. tekst somvanligt brunplettet.


Originaludgaven af de tre første hefter. Der skulle udkomme fire gange to hefter med ialt 100 versfabler og samme antal illustrationer; der udkom dog kun tre gange to hefter og således kun 75 versfabler og 75 illustrationer. "teksten er direkte oversat efter Gellert, Lichtwer, Gleim o.s.v., hvis navne dog ikke nævnes... De haandkolorerede illustrationer blev stukket efter tegning af kendte kunstnere." (Inger Simonsen, s. 38).

Order-nr.: 41547


DKK 1.200,00