ARNESEN, JOHN (JÓN ÁRNASON).

Historisk Indledning til den gamle og nye Islandske Rettergang. Igiennemseet, forøget, og med Anmærkninger oplyst af John Erichsen. Med Kofoed Anchers Fortale om den theoretiske Lovkyndigheds især vore gamle Loves Nødvendighed og Nytte.

Kiøbenhavn, Boppenhausiske Arvinger, 1762. 4to. Samtidigt helldrbd., ophøjede bind på ryg, rygforgyldning. Øverste kapitæl fint restaureret. (82),638,(42) pp. Udmærket velbevaret eksemplar.


Den sjældne originaludgave af hovedværket om den oldnordiske Procesret. The main work on Old Nordic Procedural law.

Fiske I:18 - Klose:1494. - Bibl. Danica I:693.

Order-nr.: 46263


DKK 8.500,00