RAFN, CARL CHRISTIAN (UDG.).

Oldnordiske Sagaer efter den det nordiske Oldskrift=Selskab udgivne Grundskrift oversatte af Carl Christian Rafn (og N.M. Petersen). 10 Bd. (af 12, mangler bd. 3 og bd. 10).

Kjøbenhavn, Popp, 1826-37. 10 blå hollanderede papbd., ubeskåret. Titeletiketter i papir på rygge. Enkelte bind med lidt skjolder og brunpletter.


Indeholder: Kong Olaf Tryggvesons Saga 1-2. - Kong Olaf den Helliges Saga 1-2. - Magnus den Godes, Harald Haarderaades og hans Sønners Sagaer. - Norges Konge=Sagaer fra Magnus Barfod til Magnus Erlingsøn - Kong Sverres Saga. - Norges Konger Hakon Sverresøns, Guttorm Sigurdsøns og Inge Baardsøns Sagaer, samt Hakon Hakonsøns Saga indtil Hertug Skules Fald. - Jomsvikinga Saga og Knytlinga tilligemed Sagabrudstykker og Fortællinger vedkommende Danmark. - Udsigt over Tidsregningen og geographisk Register. - Fiske p. 444.

Order-nr.: 32863


DKK 3.800,00