HOFFMEYER, A. - EGENHÆNDIGT FORTIFIKATIONS-MANUSKRIPT.

Lærebog i Fortification af A. Hoffmeyer. 2 Dele.

Rendsborg, ca. 1845-53. Folio. (36 x 22,5 cm.). Samtidigt hshirtbd. Egenhændigt manuskript i sort blæk på papir med gotisk håndskrift. Forord (5) pp., indhold (2) pp. samt 69 nummerede folio-sider på svært skrivepapir hvor imellem er indstukket nogle a-nummerede blade som tillæg. MS har talrige tilføjelser og rettelser i tekst og marginer. I forordet, som er dateret Rendsborg 16de November 1853, redegør forfatteren indgående for problemerne omkring publiceringen, som altså ikke blev realiseret.


Andreas Brock Hoffmeyer (1809-76) havde en lang militær karriere, hvor han endte som oberst. Han var chef for Laboratorieetaten og Tøjmester under krigen i 1864, tillige lærer ved Landkadetakademiet hvor han underviste i fortifikation og hvor denne lærebog skulle anvendes. Senere blev han Rigsdagsmedlem. (Se Bricka - for hans litterære produktion, se Erslew).

Order-nr.: 57888


DKK 5.000,00