THE CULTURAL LIFE OF MODERN AMERICA

HAMSUN, KNUT.

Fra det moderne Amerikas Aandsliv. (The Cultural Life of Modern America).

København (Copenhagen), P.G. Philipsens Forlag, 1889. 8vo. Ubeskåret i det originale bogtrykte omslag. Foromslag mangler nederste højre hjørne (ca. 2x5 cm), men er ellers fint og helt uden tab af tekst. Ryg noget slidt og med lidt mangler. Blokken løs på midten, men helt intakt. Bagomslag særdeles fint med enkelte rifter ved hjørner. Gammelt ejernavn på halvtitel og tidligere ejers stempel på titelblad. Indvendig meget fin og frisk.

8vo. Uncut in the original printed wrappers. Front wrapper lacking lower right corner (ab. 2x5 cm.), but no loss of any lettering, and otherwise very fine. Spine with wear and a bit of loss. Bookblock loose down the middle, but fully intact. Back wrapper in very fine condition with just a few tears to extremities. Old owner's name to half-title and previous owner's stamp to title-page. Internally very fine and clean.


Den ikke almindelige originaludgave med det sjælden originale omslag (ses sjældent bevaret og da oftest kun med formomslaget) af Hamsuns tidlige Amerika-kritiske værk, som udkom samme år som den første del af hans hovedværk, Sult, som udgjorde hans egentlige gennembrud.

Værket er skrevet på baggrund af Hamsuns egne erfaringer fra hans to længerevarende ophold i USA og udgør "en udvidelse af et Par Foredrag, jeg har holdt sidste Vinter i Københavns Studentersamfund." (Forord).
Efter fra 1886 for anden gang at have opholdt sig i USA, denne gang i Chicago, drog Hamusn i forsommeren 1888 tilbage mod Nord. Han var blevet fyret fra sit arbejde som sporvognskonduktør, og vennerne havde skilliget sammen til en billet hjem fra det efterhånden forhadte land. Hamsun stod dog ikke af i Kristiania men tog skibet videre til København, hvor han allerede i vinteren samme år holdt de par foredrag, som dette værk er baseret på.

1889 er et skelsættende år for Hamsun. Det er i dette år, folket får øjnene op for, hvad det er for en forfatter hér er at gøre med, og "Fra det Moderne Amerikas Aandsliv", som skriver sig fra dette år, er noget af det mest direkte Hamsunske, vi har. Værket er hårdt og slagfærdigt i både indhold og form, og der er ikke meget at tage fejl af: "Det er Uaanden i den amerikanske Etikette, som gør den national, dens uideale Karakter. Det er en Forstandsetikette fra et gammelt, aristokratisk Land, tagen i Brug af et Folk af splinterny Demokrater, for hvem Friheden er Friheder og hos hvem Pieteten er en indholdsløs Form..." (P. 241).
____________________________________
The uncommon first edition with the rare original wrappers (very rarely preserved and if, then usually only the front wrapper) of Hamsun's early work on the cultural life of America in the 1880'ies, -an extremely critical and harsh work based on Hamsun's experiences from his two year-long stays in America. The first American edition did not appear untill 1969.

Order-nr.: 43351


DKK 8.000,00