ORIGINALT HÅNDSKREVET OG SIGNERET BREV FRA P. O. BRØNDSTED.

BRØNDSTED, P. O.

Egenhændigt brev til "Min hulde Syster" fra P. O. Brøndsted.

Kiøbenhavn den 17de Septbr 1841.

2 sider 8vo. "Min hulde Syster, / Du kjender mit Sindelag, elske / -ligste Veninde, og jeg behøver / neppe at yttre for dig at min kjærligste Tanke og mit hjerte / -ligste Ønske ere hos Dig i morgen / paa det venlige Iselingen. / Gud velsigne og bevare Dig frem / -deles i Sundhed, Glæde og Til / -fredshed! / Jeg sendte en ganske liden Ubetydelighed med vor kjære Hjem / -komne til Erindring om Dagens / Festlighed - tag til takke med den / ringe lille Gave, jeg vidste / ikke i Hast, da Marie skulde / bort, nogen ret passende. / At den kommer fra en / kjærlig og trofast Ven, det / er jo dog Hovedsagen. / Din og alle dine Kjæres / tro hengivne Ven og Broder / Brøndsted. / Kiøbenhavn / den 17de Septbr / 1841."


Nydeligt håndskrevet og signeret brev til en tæt veninde fra arkæologen P. O. Brøndsted (1780-1842).

Brøndsted var en af tidens førende klassiske arkæologer og huskes i dag for hovedværket "Voyages dans la Grece accompagnés de recherches archéologiques."

Order-nr.: 59898


DKK 2.000,00