DREIER, F. (FREDERIK).

Samfundets Reform. (1.-) 2. Kvartal. (Hefte 1-10 + Hefte 1-8).

(Kiøbenhavn, J.D. Qvist, 1852). Et samtidigt hldrbd. med rygforgyldning. 320 pp. Hefterne fortsat paginerede. hefterne rene, velbevaret.


Originaltrykket. Yderst sjældent. Her foreligger de 18 første hefter af dette tidsskrift, som næsten udelukkende blev forfattet af Dreier selv og hvis formål var at være talerør for "den frie, forfriskende, reformbringende kritik, for hvilken arbejdets frigørelse fra pengemagtens åg er en hovedopgave". Hermed bliver værket det første socialistiske tidsskrift i Danmark, og Dreier er senere karakteriseret som Danmarks første socialist.
Dreier blev syg i slutningen af 1852, og herfefter optog han først udgivelsen i februar 1853, hvor der yderligere blev udgivet numrene 9-12 (af 2. Kvartal)
"Samfundets Reform udkom som ugeblad med 22 numre fra april 1852 til 28.2.1853 med afbrydelser grundet på D.s militærtjeneste juni 1852 og sygdom. Han skrev selv hele indholdet og behandlede spørgsmål som kapital og arbejde, "kommunalsvineriet" (kort efter udbrød koleraepidemien), lavsvæsenets ophævelse, valgrettens udvidelse, programmet for et selvstændigt arbejderparti, oprettelse af frie fagforeninger og af kooperative foretagender med offentlig støtte o. m.a.." (DBL).

Order-nr.: 50296


DKK 5.000,00