(BANG, F.L.) - "DEN DANSKE MØNTREVOLUTION"

Betænkninger i Anledning af det vigtige Rygte om en nye Mynt = Indretning i Holsteen.

Kiøbenhavn, Gyldendals Forlag, 1787. Uden omslag. (4),29 pp.


Originaltrykket af det skrift som startede "Pjecekrigen" .
Det var F.L. Bang, som med sit anonyme skrift "Betænkninger i Anledning af det vigtige Rygte om en ny Møntindretning i Holsten" 1786, åbnede "Pjecekrigen" om den nye møntindretning i Holsten og oprettelsen af banken i Altona. - "Pjecekrigen" kan med en vis ret betegnes som grundlæggende for dansk økonomisk teori.

Bibl. Danica II:862.

Order-nr.: 48069


DKK 1.800,00