BERGSØE, ADOLPH FREDERIK. - WITH A CHAPTER ON THE DANISH WESTINDIES.

Den danske Stats Statistik fremstillet. 4 Bd.

København., Forfatterens Forlag, 1844-53. (vo. 4 samtidige hldrbd. med rygforgyldning. Forreste fals på bind 1 er revnet. XII,563,705,690,976 pp. Med 2 kort, det ene håndkoloreret (Forchammers kort fra "Danmark geognostisk beskrevet"). Indvendig ren og frisk.


Originaludgaven af første samlede fremstilling af Danmark i statistisk henseende. 1. Bind.: "Om den danske Stats naturlige Beskaffenhed og befolkning" - 2. "Om den danske Stats Landboforhold, Agerdyrkning, Industri og Handel." - 3. Om den danske Stats immaterielle Cultur, Statsforfatning, beskatningsvæsen, og øvrige finantsielle Forhold" - 4. Om forskjellige Statsforvaltningsforhold, Monarkiets udvortes Forhold, de fjernere Statsdele m.m.
Bind 4 indeholder længere afsnit om Island (pp. 387-475, om Færøerne (pp. 475-504), om Grønland (pp. 505-556), om De dansk Vestindiske Øer (pp. 557-711).

Order-nr.: 47476


DKK 2.500,00