HOJER (HØYER), ANDREAS. - ET AF GANSKE FÅ AFSKRIFTER FØR UDGIVELSEN.

König Friederich des Vierten Glorwürdigstes Leben. I-III. Theil.

Copenhagen, 1732.

Folio. (34 x 24 cm.). Velbevaret hellæderbind fra 1785 (bogbinder betalt 1 Rdl) med ophøjede bind på ryg. Stregforgyldninger på ryg og permer. Forgyldt titeletiket på ryg. (14),140;(16),182;(12),185 pp. i smuk skriverhånd fra 1785, ialt 549 sider på svært skrivepapir. Skrevet med brunt blæk i gotisk skrift, kalligraferede deltitler og pagineret. I en vedlagt note fra 1959 af Gordon Norrie, svarer dette afskrift til et tilsvarende eksemplar i Det kgl. Bibliotek. På fribladet har rekvirenten, F.H. Scheele, noteret, at afskriverens løn beløb sig til 13 Rdl. og at bogbinderen fik 1 Rdl. (dateret Copenhagen A. 1785). Indvendig aldeles ren og frisk.


Værket er dateret 31. Marts 1731, svarende til den dato hvor Hojer overrakte det til Christian VI med en tilegnelse. Da værket ikke blev trykt i samtiden, er det tænkeligt, at det cirkulerede i flere afskrifter, men omfanget taget i betragtning, kan det kun dreje sig om ganske få. Værket blev først trykt i 2 dele i 1829.

"Dette Værk, "König Friedrich des IV glorwürdigste Leben", der viser os H. som en af vores fremragende Historieskrivere, var næppe bestemt for Offentligheden, i alt Fald kunde det ikke komme for Lyset, med mindre Christian vi selv tog Initiativet i saa Henseende. Skriftet blev da også henliggende utrykt i mange Aar. I "Forsetzung der Allgem. Welthistorie" XXXIII (Halle 1770) blev vel den allerstørste Del deraf trykt, men uden at Forfatterens Navn kom til sin Ret. Først 1829 blev det hele som selvstændigt Skrift udgivet af N. Falck, skjønt ingenlunde saa korrekt, som ønskeligt var."(H.F. Rørdam i Bricka).

Order-nr.: 56894


DKK 5.000,00