JENSEN, JOHANNES V. - EGENHÆNDIGT MANUSKRIPT.

Kritik af Kritiken. 31. Okt. 22.

Trykt i Politiken 1.11.1922. 4to. Indbundet i et hshirtbd. Indeholder 25 + 5 sider egenhændigt og med et egenhændigt brev indsat forrest og dateret 31. Okt. 22 til Henrik Cavling. I brevet meddeler han Cavling, at han har "mildnet artiklen meget i det tilskrevne Stykke og gjort ham (Henning Kehler) det muligt at blive hvor han er". I bindet er indsat Jensen trykte artikel fra Politiken ligesom Kehlers anmeldelse af 25.10.22 af Cimbrernes Tog (og Den lange Rejse) er indsat. Alle sider har en lille reparation på bagsiden efter et lille hul fra sætteriet.


Artiklen (manuskriptet) er en heftig kritik af danske anmeldere, specielt Henning Kehler fra Politiken og markerer Johannes V. Jensens brud med avisen, et brud der varede indtil 1926. Han blev her heftigt antændt af Henning Kehlers negative anmeldelser af Den lange Rejse.

Order-nr.: 53996


DKK 8.500,00