EGENHÆNDIGT DIGTMANUSKRIPT

OEHLENSCHLÄGER, ADAM.

Egenhændigt signeret digtmanuskript til "Orgelets Priis" (Hymne).

(1825).

2 sider 8vo. 8 vers m. 6 linier i hvert. Mange tegnsætningsvariationer og rettelser samt flere variationer fra den trykte tekst: "Lyst" i stedet for "Røst", "Helligt Ord" i stedet for "Trøstensord", "Hiertets Seier" i stedet for "Siælens Seier".


Vedlagt originaltrykket af digtet i marmoreret omslag. Uden år og trykkested, men (9. november, 1825). På verso af det sidste blad trykt: "Concertens Indhold" med indholdet af de to Afdelinger og til sidst "Musik af P. Harmann" tilskrevet i samtidig hånd.

Optaget i Oehlenschlägers Poetiske Skrifter, XXI, 1860, pp. 59-60. Liebenberg I:125.

Order-nr.: 34910


DKK 12.000,00