H.C. ANDERSEN - HEGERMANN-LINDENCRONE, (CAI DITLEV?).

Egenhændigt brev m. underskrift til "S.T. (i.e. "salvo titulo" - med forbehold for titler) Herr H.C. Andersen." Dat. "København den 11te Januar 1831." 1/2 side 4to.

H-L. takker H.C.A. for et tilsendt eksemplar af "Phantasier og Skizzer", som er den første bog, han har modtaget i år, og som han vil nyde sammen med sine omgivelser.


Med segl og H.C. Andersens adresse på bagsiden. Phantasier og Skizzer udkom til Nytår 1831. Så tidlige breve til H.C. Andersen er af største sjældenhed.
Handwritten and signed letter for "Herr H.C. Andersen". Dated 11th of January 1831. 1/2 page 4to. H.C. Andersen is thanked for a copy of "Phantasier og Skizzer". The mentioned work appeared around New Year 1831. As early letters as this one for H.C. Andersen is of the greatest rarity.

Order-nr.: 28858


DKK 12.500,00