TVILLINGBIND - DOS-Â-DOS BINDING. - SALMON SARTOR-TRYK.

2 Ligprædikener. 1: En Christelig Ljg Sermon.... Jørgen Hondorff til Rønneholm,... Befalnings Mand offuer Jerrested Herrit... nederset i Steehaff Kircke, den 21 Maij Anno 1640. Aff J.J.B. (Jens Jenson Brun).- 2. Siælens Sabbath oc Ro... Velbiurdige Frue, Fru Helle Steens daatter, Jørgen Hondorffs, nu salig hos Gud... udi Lunde Domkircke.... Aff Peder Winstrup.

Kiøbenhaffn, Salomone Sartor, (1640) + Kiøbenhaffn, Salomone Sartor, 1641.

4to. (21 x 15 cm.). Samtidigt helbind i sort kalveskind hvor bagpermen er fælles for de to værker. Det sorte helbind er velbevaret bortset fra lette krakeleringer på permerne. Blindtrykt bordure på permer og i begge midterfelter et stort ovalt dødningehoved hvor sølvforgyldningen er delvist bevaret på forpermen. I en kassette med skindryg i maroquin med forgyldt rygtitel "Tvende Liig=prædikener". An. 1: Dobbeltsidet kobberstukket frontispiece som viser Jørgen Handorffs stamtræ bevogtet af Pietas og Justitia. (56) pp. hvor teksten er trykt inden for en sammensat træsnitramme. An. 2: Dobbeltsidet kobberstukket frontispiece visende Helle Steens anetavle i talrige våbenskjolde. (134) pp. Her er teksten også trykt inden for en sammensat træsnitramme. Begge trykt på godt kraftigt papir og rene. Med enkelte ormehuller.


Ægtefællerne døde med ca. et års mellemrum, og de er nu symbolsk forenet i dette tvillingbind.
Bibl. Danica III, 1187 og 1255.
"Tvillingbind, to, evt. flere bøger eller to halvdele af en bog, der er indbundet således, at delene har én fælles perm og åbnes fra hver sin side af bogblokken; især praktisk til salme- og tekstdelen af en salmebog. Tvillingbind udførtes fortrinsvis i 1500-, 1600- og 1700-t." (Erik Dal i Den Store Danske).

Order-nr.: 56007


DKK 9.500,00