(LYSCANDER (LYSCHANDER), CLAUS CHRISTOFFER).

Dend Grønlandske Chronica hvorudi kortelig beskrives, hvorledes Lander i fordom Tid er først fundet, besæt med Indbyggere, haver ligget til Kongernes Fadebur i Norrig, annammet den christelige Troe,... Og nu paa nye trykt..

(København), Hans Kongl. Majestets priv. Bogtrykkerie, 1726.

Lille 8vo. Samtidigt papbd., men ryggen ikke bevaret, senere påsat shirt. kanter og hjørner noget slidte. Stempler på titelbladet. (8),144 pp. Spredte brunpletter og brugsspor.


Optrykket af "Grønlandske Chronica" som Lyscander udgav allerede 1608. Krøniken er versificeret og bygger bl. a. på de togter som Christian IV lod foretage i begyndelsen af sin regeringstid, ligesom de senere togter, for at genfinde det tabte land, er behandlet heri.
Lauridsen I,66.

Order-nr.: 56114


DKK 6.500,00