Folklore & Ethnography

Folklore & Ethnography

347 results foundØSTGAARD, N.R.

En Fjeldbygd. Billeder fra Øst..

Christiania, feilberg & Landmark, 1852.

DKK 1.500,00

AAKJÆR, JEPPE.

Studier fra Hjemstavnen. 6 Bd...

Kbhvn., 1929-32.

DKK 950,00

AAL, HANS M.FL. (UTG.).

Romerike I-II. 2 bd.

Bergen, John Grieg, 1932-34.

DKK 400,00

AASEN, I. (IVAR).

Norske Ordsprog, samlede og or..

Christiania, C. Werner & Comp., 1856.

DKK 2.500,00

AASEN, IVAR.

Udvalgte Skrifter ved Vetle Vi..

Kristiania, Malling, (1896).

DKK 300,00