BONDESØN (BONDESEN), ARNOLDUS.

Arithmetica aurea mercatoria, eller: Dend Gyldene Kiøbmands Reigning, hvilcken efter dend viitberømte Italianske Practicqve, med adskillige nyttige Exempler, alle Species Arithmeticæ saaleedis opliuser, at baade Ungdommen og andre, deraf kand bekome grundig Information og Underviisning, efter Danmarcks Vægt og Maal indrettet. Componerit og til Trycken befordret af Arnoldus Bondesøn.

Kiøbenhafn, Johan Philip Bockenhoffer, (1695). 8vo. Samtidigt hellæderbind med ét (ud af to) spænde bevaret. Mangler er del af læderet på ryggen. Titelblad trykt i rødt/sort, sidste blad med hjørne repareret. Fugtskjolder i bogen sidste blade. Udvisket superexlibris fra Bolle Luxdoph og hans navnetræk på den indvendige forperm. (16), 234 pp.


Originaludgaven. Tidlige danske regnebøger er ganske sjældne. Bondesøns regnebog udkom i optryk op til 1755. Eksemplaret her er førstetrykket, som forekommer meget sjældent.
Bibl. Danica II:20

Order-nr.: 57393


DKK 6.500,00