DREIER, F. (FREDERIK).

Samfundets Reform. (1.-) 2. Kvartal. (Hefte 1-10 + Hefte 1-12).

Kiøbenhavn, J.D. Qvist, 1852-53. Et samtidigt hldrbd. med rig rygforgyldning. øverste kapitæl slidt. Lettere brugsspor. Med fællestitelbladet og indholdsfortegnelse over begge kvartaler. (4),384 pp. Hefterne fortsat paginerede. Første hefte med lidt brunpletter, ellers rene. Eksemplaret har tilhørt Harald Rue (med hans navnetræk på indersiden af forpermen), grundlæggeren af den marxistiske tradition i Danmark.


Originaltrykket. Yderst sjældent. i komplet stand. Her foreligger alle udkomne 22 hefter af dette tidsskrift, som næsten udelukkende blev forfattet af Dreier selv og hvis formål var at være talerør for "den frie, forfriskende, reformbringende kritik, for hvilken arbejdets frigørelse fra pengemagtens åg er en hovedopgave". Hermed bliver værket det første socialistiske tidsskrift i Danmark, og Dreier er senere karakteriseret som Danmarks første socialist.
Dreier blev syg i slutningen af 1852, og herfefter optog han først udgivelsen i februar 1853, hvor der yderligere blev udgivet numrene 9-12 (af 2. Kvartal), som foreligger her.
"Samfundets Reform udkom som ugeblad med 22 numre fra april 1852 til 28.2.1853 med afbrydelser grundet på D.s militærtjeneste juni 1852 og sygdom. Han skrev selv hele indholdet og behandlede spørgsmål som kapital og arbejde, "kommunalsvineriet" (kort efter udbrød koleraepidemien), lavsvæsenets ophævelse, valgrettens udvidelse, programmet for et selvstændigt arbejderparti, oprettelse af frie fagforeninger og af kooperative foretagender med offentlig støtte o. m.a.." (DBL).

Order-nr.: 54293


DKK 6.500,00