PAULLI, SIMON - FIRST DANISH ILLUSTRATED HERBAL.

Flora Danica Det er: Dansk Vrtebog: Vdi huilcken, efter hans Kongl: Mayst... høylofligst Ihukommelse Christiani IV....skriftlig Befalning til Facultatem Medicam, udi det Kongelig Universiteet Kiøbenhafn, icke alleeniste Vrternes Historiske Beskrifvelse, Kraftyer oc Virckninger, med zijrligste Figurer andragis: Men endocsaa Lægedomme til alle Siugdomme gafnlige, korteligen oc klarligen antegnis: Saa at den er baade en Vrtebog oc Lægebog.

Kiøbenhafn, Melchiore Martzan, (1647-) 1648. 4to. Samtidigt brunfarvet helpergamentsbd. uden rygtitel. Spor efter bindebånd. Bindet med lettere brugsspor.Kobberstukket portræt af Paulli (efter Karel van Mander), kobberstukket titelblad afbildende gudinden Flora siddende i en portal hvorigennem der er udsigt til byens tårne. Med 3 kobberstukne deltitelblade, de såkaldte årstidskobbere (af 4, kobberet til 2. del mangler). (36),(786 (= fol 1-393)),(94) pp. samt 376 helsides træsnit af planter på 188 blade. De 4 deltitelblade som hører til billeddelen er tilstede.Til slut kolofonbladet med Plantin's helsides træskårne bogtrykkermærke. Kolofonbladets bagside med sirligt tilskrevet digt ved Christense Brahe. Registerbladene (94) omfatter 4 registre, 3 sprogregistre (latin, tysk, dansk) og et "sygdomsregister".
Titelkobberet repareret i marginer. Titelbladets bagside kantrepareret. Forreste indre fals svag. En mindre skjold i indre marginer på ca 15 blade. Ellers ganske rent eksemplar uden alvorlige brugsspor.

Den sjældne originaludgave af det første danske Herbarium, der som titelbladet angiver både skulle tjene som en botanik, men også som en lægebog. Bogen er et af 16oo-tallets finest udstyrede danske værker. I et brev dateret 1645 opfordrer Christian IV Collegium Medicum til at forfatte et værk, som skulle indeholde allehånde råd mod sygdomme, og oplysning om, hvor folk kunne finde urterne således at de uden de store omkostninger kunne kurere sig selv når sygdom opstod. Kollegiet overdrog opgaven hermed til Simon Paulli. En af grundene til, at bogen kom i et så fint udstyr er, at forlæggeren Balthasar Moret fra Plantin-trykkeriet i Antwerpen overlod de af ham ejede botaniske træsnit, som tidligere havde været anvendt i Tabermontanus' værker, til bogens illustrationsdel. Da teksten i vid udstrækning bygger på Dodonæus' værk, er kun 224 af de 380 arter som beskrives, danske. - Nissen BBI: 1497. - Birkelund: 50. - Bibl. Danica II:188.

Order-nr. 45956

DKK 19,500.00 (excl. VAT)     EUR  USD


See our catalogues:
Botany
Medicine


return to previous page add to shopping cart

print this page 
       webdesign & maintenance by Rockingstone
_