PERINGSKJÖLD, JOHAN.

Then första Boken af Swea och Götha Minnings-Merken uthi Uplandz första del Thiundaland, fordom med gamla Runor, eller annan nyare Skrift, på Stenar och Berg kring Landet, eller wid förnäma Mäns Lägerställen i Kyrkior, antecknade; yttermera med flit aftagne, och korteligen beskrefne.. - Monumentorum sveo-gothicorum liber primus, Uplandiæ partem primariam Thiundiam continens, cum antiquitatibus ac in scriptionibus quæ Cippis & Rupibus, vel Tumbis incisæ passim reperiuntur; justa delineatione, brevique commentario illustratæ. (+ ) PERINGSKIÖLD, JOHAN. Monumenta Ullerakerensia cum Upsalia nova illustrata, eller: Ulleråkers häradz minnings-merken/ med nya Upsala/ uti Uplands första del Thiundaland, antecknade. 2 Bd. (alt som udkom).

Stockholm, Olavus Enaeus, 1710. - Stockholm, Joh. L. Horrn, 1719. Folio. Et velbevaret samtidigt helldrbd., 6 ophøjede bind på ryggen samt rygtitel. Rig rygforgyldning. På for-og bagperm et forgyldt monogram "EWE". (8),306;(6),352 pp. Kobberstukket frontispiece, 1 kobberstukket foldekort samt 38 (6+32) kobberstukne plancher, de fleste dobbeltsidede. Talrige tekstillustrationer i kobbertik og træsnit. Et udmærket eksemplar, få spredte brunpletter og få brugsspor.

Originaludgaven af alt som udkom af Peringskjölds stort anlagte værk om "Swea och Götha Minnings-Merken". - Warmholtz 344 ff.

Order-nr. 45946

DKK 8,500.00 (excl. VAT)     EUR  USD


See our catalogues:
History, Scandinavian
Topography


return to previous page add to shopping cart

print this page 
       webdesign & maintenance by Rockingstone
_