H.C.A. AS A LITERARY CRITIC


ANDERSEN, H.C.

Egenhændigt brev m. underskrift til "Fröken Daugaard!". Dat. Kjøbenhavn den 22 Jan/ 1869." Original handwritten and signed letter for "Fröken Daugaard!" ("Miss Daugaard!).

Dated "Kjøbenhavn (Copenhagen) den 22 Jan./ 1869." 2 1/2 side 8vo.
Grundet papirkvaliteten brunplettet.
H.C.A. takker digterinden Christine Daugaard for "den Tillid at/ sende mig nogle Digte af et ungt/ Menneske." Den unge mand var ansat hos C.Daugaards fader, som var præst, og H.C.A. er blevet bedt om at vurdere hans poetiske evner. Det fremgår, at H.C.A. i almindelighed ikke bryder sig om at udtale sig for meget om denne slags sager, "Da indsees til=/ =visse, Fröken Daugaard, hvor u=/ =mueligt det er at sige." For "naar man er ung, har følelse, nogen Begavelse og en sand Læsning, da/ kan man i vor Tid bringe/ ganske smukke Vers paa Papiret." "Der gaaer/ næppe en Uge uden at jeg/ modtager Breve fra unge Folk,/ som alle "ønsker at gaae Digt=/ =ningens Vei" som den unge Mand i Brevet til Dem har/ udtrykt sig." Trods sin tilbageholdende og ikke umiddelbart særligt imødekommende indstilling til disse unge digterspirer, kan H.C.A. med glæde meddele, at han har læst næsten alle de tilsendte digte med stor fornøjelse. Især et digt, "Danmark", tiltaler forfatteren, "det er følt, det er friskt og selv/ i Udtrykkene er noget ejendommeligt." Han slutter med at ønske den unge mand den bedste fremgang.


2 1/2 pp. 8vo. Due to paper-quality brownspotted.
H.C.A. thanks the 38-year old poet, Christine Daugaard, for (following quotations are in own translation) "the confidence <you show me by> sending me some poems by a young/ person." ("den Tillid at/ sende mig nogle Digte af et ungt/ Menneske.") H.C.A. has been asked to evaluate the poetic abilities of the young man, who is employed by Christine Daugaard's father, a well known priest. It is evident from the letter that Hans Christian Andersen usually does not like to say too much in cases like this. "Certainly it is understood, Miss Daugaard, how im-/ possible it is to say." ("Da indsees til=/ =visse, Fröken Daugaard, hvor u=/ =mueligt det er at sige.") Because "When you are young, emotional, in some way talented and well read, then/ in our time it is possible to bring/ fairly pretty poems into writing." "Barely/ a week goes by, in which/ I do not receive letters from young folk,/ who all "wish to become/ a poet" like the young man has expressed himself in his letter to you." ("naar man er ung, har følelse, nogen Begavelse og en sand Læsning, da/ kan man i vor Tid bringe/ ganske smukke Vers paa Papiret." "Der gaaer/ næppe en Uge uden at jeg/ modtager Breve fra unge Folk,/ som alle "ønsker at gaae Digt=/ =ningens Vei" som den unge Mand i Brevet til Dem har/ udtrykt sig.") In spite of his reserved and not very enthusiastic approach to these young writers-to-be, H.C.A. can gladly inform that he has read nearly all the poems with great joy. Especially one poem, "Denmark", appeals to him, "it is <inspired by> feeling, it is lively and even/ in the expressions it has something characteristic." ("det er følt, det er friskt og selv/ i Udtrykkene er noget ejendommeligt.") He ends the letter by wishing the young man great advance.

Interessant brev, der både siger noget om H.C.A.s status blandt almindelige mennesker i samtiden, hans påvirkning af ungdommen, hans liv som offentlig person og nok mest interessant om hans eget syn på både sin egen digteriske virksomhed og de unge fremtidige digtere. Det er interessant at se H.C.A. som litteraturkritiker og dermed forstå, hvad han selv anser for værdifuldt, hvad angår poetiske frembringelser.

This is a very interesting letter that not only reveals something about the status of H.C.A. among "ordinary" people at the time, his influence upon the young generation, as well as his life as a public persona, but which also tells us how he views on his own poetry and that of the young generation. It is interesting and unusual to see H.C.A. as a literary critic and thereby to understand what he appreciates and recognizes as valuable when it comes to poetic production.
Christine Daugaard was one of the few Danish female poets at the time of H.C.A. She was a quiet spinster, whose poetry possessed much elegance, sincerity and correctness.


Order-nr. 28861

DKK 35,000.00 (excl. VAT)     EUR  USD


See our catalogues:
Andersen, H. C.
Literature, Scandinavia
Letters & Manuscripts


return to previous page add to shopping cart

print this page 
       webdesign & maintenance by Rockingstone
_